exelelectro engineering

Certificate

Unul dintre cele mai importante aspecte ale politicii interne a EXELECTRO ENGINEERING este asigurarea unei înalte calităţi a serviciilor sale, corespunzătoare unei funcţionări sigure a sistemelor proiectate (în conformitate cu standardele, normele şi legile aplicabile), cu considerarea aspectelor de mediu si SSM.

Pentru a ajunge la acest deziderat, EXELECTRO ENGINEERING a implementat, menţine şi dezvoltă un Sistem de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, aplicat întregii sale activităţi, în concordanţă cu cerinţele standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001. Sistemul a fost auditat şi certificat de SRAC în 2000, şi ulterior permanent recertificat.

EXELECTRO ENGINEERING îşi desfăşoară activitatea în domeniul proiectării şi ingineriei sistemelor de transport şi distribuţie a energiei electrice pe piaţa română, în baza Atestatului ANRE şi a Acceptului OTS.

ANRE E1

ANRE E1

ANRE D1

ANRE D1

ISO 9001 IQNet

ISO 9001 IQNet

ISO 14001 IQNet

ISO 14001 IQNet

OHSAS 18001 IQNet

OHSAS 18001 IQNet